اخبار شو روم

شوبوم چیست

شوبوم یا همان  show boom  به معنی نمایش رونق یک محصول از نظر اقتصادی است.