اقتصاد

شوبوم چیست

/post-1

شوبوم یا همان  show boom  به معنی نمایش رونق یک محصول از نظر اقتصادی است.